Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec

ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A

 

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://bibliotekagrodziec.pl/bip/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre dokumety w załącznikach są w postaci skanów.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec dokłada wszelkich starań aby niezgodności i wyłączenia, o ile jest to możliwe, były poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

- TAB - przejście do następnej pozycji,

- SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,

- ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,

- STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,

- SPACJA - wybór pozycji,

- ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Gromala, adres poczty elektronicznej bp@bibliotekagrodziec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 632485049. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Data istotoniej zmiany: 01.01.2021

Każdy pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami w miejscu jej przybycia do Biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec

ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A,

62-580 Grodziec.

1. Wstęp do budynku Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec możliwy jest przez:

 • główne wejście zlokalizowane od strony ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A, 62-580 Grodziec.  

2. ​​Budynek, w którym mieści się placówka Biblioteki nie posiada barier architektonicznych:

 • Dostosowanie wejść do budynków

​​Wejście do budynku jest dostosowane do osób niepełnosprawnych.

 • Dostosowanie korytarzy

​​Korytarze są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

 • Dostosowanie schodów

​​Schody są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

 • Dostosowanie wind

​​W budynku nie ma windy.

 • Dostępność pochylni

​​Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia.

 • Dostępność platform

​​Przy wejściu do budynku nie ma platform.

 • Dostępność pętli indukcyjnych

​​W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • Dostosowanie parkingów

Na parkingu przed budynkiem Biblioteki jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.​​

 • Prawo wstępu z psem asystującym

​​Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Dostępność tłumacza migowego

W Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Deklaracja poprawy dostępności:​​

W miarę możliwości pliki w formacie skanów zostaną przekonwertowane do wersji dostępnych cyfrowo.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 996
Utworzono dnia: 30.09.2020

Historia publikacji

 • 28.03.2024 08:40, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 28.03.2024 08:40, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 24.03.2023 15:31, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności