Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec

ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności BIP Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności witryn wydawanych przez Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec.

Data ustalenia pierwotnego tekstu: 19.04.2019 r.

Data ostatnio wprowadzonych zmian: 19.04. 2019 r.

Poniższa Polityka Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach użytkowników korzystających z Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP) Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec.

§1. Definicje

 1. Administrator - Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec. z siedzibą przy ul. Targowej 2A, 62-580 Grodziec
 2. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 3. Serwis - serwis internetowy BIP Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec działający pod adresem https://bibliotekagrodziec.pl/bip/
 4. Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 5. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

§2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://bibliotekagrodziec.pl/bip/
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. W celu prywatności i bezpieczeństwa danych używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: interefekt.pl

§4. Administrator

 1. Administratorem danych jest Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec z siedzibą przy ul.  Targowa 2A, NIP 665 27 85 088; REGON: 000971726.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Inspektor ochrony danych Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec jest dostępny pod adresem iod.grodziec@gmail.com

§5. Dane osobowe

 1. Jeśli Użytkownik posiada konto w naszym serwisie, to przetwarzamy następujące dane osobowa: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w następujących celach:
  1. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy,
  2. zalogowania się na swoim koncie i dodania artykułu,
  3. analitycznych i statystycznych.
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 4. firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
 5. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu funkcjonowania strony,
 6. podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania)
 7. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 8. ich sprostowania,
 9. usunięcia,
 10. ograniczenia przetwarzania,
 11. oraz przenoszenia danych.
 12. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora:
 13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora nawet po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora lub serwisy zewnętrzne, z którymi ściśle współpracujemy.
 16. Na działania Administratora przysługuje skarga wnoszona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 17. W stosunku do Użytkownika nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji a dane nie będą podlegać profilowaniu.
 18. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 19. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

§6. Wybrane metody ochrony danych

 1. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 2. Administrator okresowo zmienia swoje hasła.
 3. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów Serwisu.

§7. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zaproponowania zakupu książki lub kontaktu z Biblioteką. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§8. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

§9. Pliki cookies

 1. Witryna https://bibliotekagrodziec.pl/bip/ używa cookies, są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarkę internetową, zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  2. stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonowanie serwisu internetowego Biblioteki.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Interefekt (interefekt.pl) z siedzibą w Częstochowie.

§10. Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookies.
 2. Informacje o sposobie wyłączenia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępne są na stronie jak wyłączyć cookies.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 4. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§11. Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.

Informacje

Liczba wyświetleń: 419
Utworzono dnia: 02.10.2020

Historia publikacji

 • 02.10.2020 16:10, Administrator
  Edycja strony: Polityka prywatności
 • 02.10.2020 15:20, Administrator
  Dodanie strony: Polityka prywatności