Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

Klauzula informacyjna dla Czytelnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec z siedzibą przy ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A REGON: 000971726.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej iod.grodziec@gmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. udostępniania, wypożyczania i kontroli zwrotu materiałów bibliotecznych,
  2. dostępu on-line do konta czytelnika,
  3. wysyłanie informacji o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  4. wysyłanie monitów o przekroczeniu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych,
  5. sporządzenia statystyk zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
  6. umożliwienia korzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach „wypożyczeń międzybibliotecznych”,
  7. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych lub windykacyjnych.
 4. Podanie przez Pani/Pana niezbędnych danych osobowych jest obowiązkowe. Musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny - ochrony dóbr kultury narodowej (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach).
 5. Podanie dodatkowych danych osobowych takich jak: adres poczty elektronicznej, numer telefonu mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody w następujących celach:
  1. zarządzania przez Czytelnika swoim kontem,
  2. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
  3. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych lub zarezerwowanych materiałów bibliotecznych,
  4. prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie:
  1. firma odpowiedzialna za oprogramowanie dla bibliotek na serwerach, której przechowujemy dane.
 7. Odbiorcy Pani/Pana danych nie nabywają i nie posiadają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych a jedynie wykonują polecenia Biblioteki.
 8. Pani/Pana dane będą przechowywane:
  1. przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono wolumin oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty ostatniej wizyty,
  2. w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat,
  3. niezbędne dane potrzebne do sporządzenia statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane
   do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa,
  4. do czasu wycofania przez Czytelnika zgody na przetwarzanie danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel. (22) 531 03 00 - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 12. Przetwarzanie Pana/i danych może być, w przypadkach usług realizowanych przez Administratora, procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.

Kalendarz

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zegar

Imieniny:

Harmonogram sobót pracujących